Walne Zebranie Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów WZ UŁ

Koleżanki i Koledzy Doktoranci,

pragnę zaprosić wszystkich obecnych członków na Walne Zebranie Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów WZ UŁ, które odbędzie się o godzinie 16:00 w piątek 24 marca 2017 r., w sali 318 na WZ UŁ.

Dzienny porządek Walnego Zebrania w dniu 24 marca 2017 r.:

 1. Rozpoczęcie zebrania.

 2. Omówienie postępów prac przy realizowanych projektach Koła.

 3. Dyskusja na temat propozycji nowych inicjatyw Koła.

 4. Zakończenie zebrania.

Pozdrawiam,

mgr Adrian Pałka

Prezes Interdyscyplinarnego

Koła Naukowego Doktorantów WZ UŁ

Sprawozdawczo-wyborcze Walne zebranie Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów WZ UŁ

Koleżanki i Koledzy Doktoranci,

pragnę zaprosić wszystkich obecnych członków na Sprawozdawczo-wyborcze Walne zebranie Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów WZ UŁ, które odbędzie się o godzinie 18:00 w poniedziałek 28 listopada 2016 r., w sali 318 na WZ UŁ.

Dzienny porządek Sprawozdawczo-wyborczego Walnego zebrania w dniu 28 listopada 2016 r.:

 1. Rozpoczęcie zebrania.

 2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu IKND WZ UŁ w poprzednim roku akademickim.

 3. Wybór prezesa i sekretarza Koła na nową kadencję.

 4. Zakończenie zebrania.

Pozdrawiam,

mgr Adrian Pałka

Prezes Interdyscyplinarnego

Koła Naukowego Doktorantów WZ UŁ

Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła - 4.11.2016, godz. 16:30

Koleżanki i Koledzy Doktoranci,

pragnę zaprosić wszystkich obecnych członków, jak i osoby chętne do dołączenia do Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów WZ UŁ, na Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła, które odbędzie się o godzinie 16:30 w piątek 4 listopada 2016 r., w sali 318 na WZ UŁ.
Zebranie poświęcone będzie przyjęciu nowych członków oraz omówieniu wyzwań stojących przed IKND WZ UŁ w bieżącym roku akademickim.

Dzienny porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w dniu 4 listopada 2016 r.:

 1. Rozpoczęcie zebrania.
 2. Przyjęcie nowych członków.
 3. Omówienie wyzwań stojących przed IKND WZ UŁ w bieżącym roku akademickim.
 4. Zakończenie zebrania.

Pozdrawiam,
mgr Adrian Pałka
Prezes Interdyscyplinarnego
Koła Naukowego Doktorantów WZ UŁ

Inauguracja roku akademickiego dla studentów studiów doktoranckich

W dniu 7 października o godzinie 18, w Auli A0, odbędzie się uroczystość rozpoczęcia studiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017. Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów.

Spotkanie Organizacyjne

W dniu 11.03 (piątek) o godz. 16:30 w sali 318  odbędzie się spotkanie organizacyjne Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów. 
Podczas spotkania omawiane będą bieżące projekty koła jak i planowane inicjatywy w 2016 roku. Spotkanie będzie również dobrą okazją do zgłaszania chęci współpracy, dla Doktorantów, którzy chcą aktywnie włączać się w działalność naukowo-badawczą realizowaną w ramach celów statutowych IKND. 
 
Serdecznie Zapraszamy 
 

18.12.2015 – IV Dzień Doktoranta

18 grudnia 2015 roku odbył się współorganizowany z Wydziałową Radą Samorządu Doktorantów „IV Dzień Doktoranta”. Kluczowym elementem wydarzenia było otwarcie utworzonej przez Władze Dziekańskie Strefy Doktoranta. Uroczystość podzielona była na dwie części. Podczas pierwszej doktoranci mieli okazję wysłuchać prelekcji reprezentanta organizacji PolDoc dr Justyny Małkuch-Świtalskiej na temat strategicznego planowania kariery naukowej. Druga część była okazją do integracji środowiska Doktorantów oraz wprowadzenia ich w świat nauki, poprzez ukazywanie wielu możliwości rozwijania kariery młodego naukowca.

29-30.09.2015 – VI Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców

VI Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców pt. „Ekonomia i Zarządzanie. Teoria i Praktyka” odbyła się w dniach 29-30 września 2015 roku na Wydziale Zarządzania. Wydarzenie współorganizowały dwie organizacje doktorantów z Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. W konferencji uczestniczyło 30 doktorantów z sześciu różnych ośrodków akademickich w tym 20 z Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja prowadzona była panelowo – z podziałem na zasadnicze nurty tematyczne.

18.09.2015 – Ogólnopolska Konferencja Młodych Dydaktyków

I Edycja Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Dydaktyków odbyła się 18 września 2015 r. w gmachu Wydziału Zarządzania. Podczas spotkania każdy z uczestników wygłosił piętnastu minutowy referat. Głównym celem konferencji była wymiana pomysłów i poglądów na temat dydaktyki i jakości kształcenia początkujących nauczycieli dydaktycznych oraz wymiana doświadczeń z zakresu skutecznego nauczania i zwiększenia aktywności studentów na zajęciach.

27.03.2015 – Warsztaty IKND

Spotkanie odbyło się na Wydziale Zarządzania i prowadzone było w formie praktycznych warsztatów. Szkoląca przekonała uczestników, że podstawą szybkiego zapamiętywania jest wyobraźnia oraz odpowiednie techniki. Po zapoznaniu uczestników szkolenia z niektórymi technikami, prowadzone były ćwiczenia, które miały na celu pokazanie ich skuteczności.

13.03.2015 – Kolacja Doktoranta

Spotkanie odbyło się w piekarni Montag w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 107. Spotkanie miało charakter mniej formalny. Głównym celem było przekazanie uczestnikom wiedzy związanej z procedurą wszczęcia przewodu doktorskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały dotyczące procedury otwarcia przewodu jak i akty prawne związane z tą tematyką.