13.03.2015 – Kolacja Doktoranta

Spotkanie odbyło się w piekarni Montag w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 107. Spotkanie miało charakter mniej formalny. Głównym celem było przekazanie uczestnikom wiedzy związanej z procedurą wszczęcia przewodu doktorskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały dotyczące procedury otwarcia przewodu jak i akty prawne związane z tą tematyką.