18.09.2015 – Ogólnopolska Konferencja Młodych Dydaktyków

I Edycja Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Dydaktyków odbyła się 18 września 2015 r. w gmachu Wydziału Zarządzania. Podczas spotkania każdy z uczestników wygłosił piętnastu minutowy referat. Głównym celem konferencji była wymiana pomysłów i poglądów na temat dydaktyki i jakości kształcenia początkujących nauczycieli dydaktycznych oraz wymiana doświadczeń z zakresu skutecznego nauczania i zwiększenia aktywności studentów na zajęciach.