Spotkanie Organizacyjne

W dniu 11.03 (piątek) o godz. 16:30 w sali 318  odbędzie się spotkanie organizacyjne Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów. 
Podczas spotkania omawiane będą bieżące projekty koła jak i planowane inicjatywy w 2016 roku. Spotkanie będzie również dobrą okazją do zgłaszania chęci współpracy, dla Doktorantów, którzy chcą aktywnie włączać się w działalność naukowo-badawczą realizowaną w ramach celów statutowych IKND. 
 
Serdecznie Zapraszamy