Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła - 4.11.2016, godz. 16:30

Koleżanki i Koledzy Doktoranci,

pragnę zaprosić wszystkich obecnych członków, jak i osoby chętne do dołączenia do Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów WZ UŁ, na Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła, które odbędzie się o godzinie 16:30 w piątek 4 listopada 2016 r., w sali 318 na WZ UŁ.
Zebranie poświęcone będzie przyjęciu nowych członków oraz omówieniu wyzwań stojących przed IKND WZ UŁ w bieżącym roku akademickim.

Dzienny porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w dniu 4 listopada 2016 r.:

  1. Rozpoczęcie zebrania.
  2. Przyjęcie nowych członków.
  3. Omówienie wyzwań stojących przed IKND WZ UŁ w bieżącym roku akademickim.
  4. Zakończenie zebrania.

Pozdrawiam,
mgr Adrian Pałka
Prezes Interdyscyplinarnego
Koła Naukowego Doktorantów WZ UŁ