Sprawozdawczo-wyborcze Walne zebranie Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów WZ UŁ

Koleżanki i Koledzy Doktoranci,

pragnę zaprosić wszystkich obecnych członków na Sprawozdawczo-wyborcze Walne zebranie Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów WZ UŁ, które odbędzie się o godzinie 18:00 w poniedziałek 28 listopada 2016 r., w sali 318 na WZ UŁ.

Dzienny porządek Sprawozdawczo-wyborczego Walnego zebrania w dniu 28 listopada 2016 r.:

  1. Rozpoczęcie zebrania.

  2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu IKND WZ UŁ w poprzednim roku akademickim.

  3. Wybór prezesa i sekretarza Koła na nową kadencję.

  4. Zakończenie zebrania.

Pozdrawiam,

mgr Adrian Pałka

Prezes Interdyscyplinarnego

Koła Naukowego Doktorantów WZ UŁ