Koło skupia przedstawicieli wszystkich katedr Wydziału Zarządzania UŁ. Stwarza to okazję do wymiany poglądów z zakresu różnych dziedzin i realizacji projektów naukowych o interdyscyplinarnym charakterze, stanowiących unikalną mieszankę wielu dyscyplin naukowych. W pracach koła uczestniczą studenci wszystkich lat studiów doktoranckich, zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Zadania zorganizowane są wokół projektów, których celem jest m.in.:
  • wymiana doświadczeń
  • rozwój umiejętności naukowych i dydaktycznych
  • rozwój umiejętności organizacyjnych
  • praca nad poprawą umiejętności z zakresu prowadzenia prezentacji i szkoleń
  • ułatwienie doktorantom publikacji swojego dorobku naukowego
  • umożliwienie doktorantom nawiązania kontaktu ze światem biznesu
  • realizacja badań na zlecenie przedsiębiorstw
  • promocja studiów doktoranckich
  • realizacja działań wpisujących się w politykę budowania marki Wydziału Zarządzania UŁ

OPIEKUN KOŁA

Prof. dr hab. Jerzy Różański

Obszar zainteresowań naukowych:
Procesy wzrostu przedsiębiorstwa i modelowanie wzrostu przedsiębiorstwa
Inwestycje rzeczowe i kapitałowe i badanie ich efektywności
Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw - procesy globalizacji i ich wpływ na działalność przedsiębiorstwa
Strategie inwestycyjne i finansowe przedsiębiorstw w warunkach umiędzynarodowienia ich działalności

AKTUALNY ZARZĄD KOŁA

palka

 

Prezes Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów

mgr Adrian Pałka

Absolwent Wydziału Zarządzania UŁ na kierunku Zarządzanie. Od 2015 roku doktorant studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania. kontakt: adrian.p.palka@gmail.com

 

 

 

 

dp-kontakt

Sekretarz Interdyscyplinarnego Koła naukowego Doktorantów

mgr Dominika Porowska

Absolwentka Wydziału Zarządzania - Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2015 roku uczestniczka studiów doktoranckich w zakresie nauk o zarządzaniu. Kontakt: d.porowska@gmail.com