13.02.2015 – Warsztaty IKND

Spotkanie odbyło się na Wydziale Zarządzania w sali 318. Zaproszonym gościem był mgr inż. Maciej Możejewski doświadczony trener, absolwent studiów MBA pełnomocnik zarządu Klastra ICT Pomorze Zachodnie ds. informacji publicznej. Spotkanie miało charakter warsztatu podczas którego omówiono na licznych przykładach pojęcie i źródła informacji publicznej oraz wskazano na praktyczne zastosowanie wykorzystania informacji publicznej w prowadzeniu badań naukowych.

24.10.2014 – Kolacja Doktoranta

Spotkanie odbyło się w piekarni Montag w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 107. Spotkanie miało charakter integracyjno-organizacyjny. Zaproszonymi gośćmi byli doktoranci pierwszego roku studiów którzy wyrazili chęć realizacji projektów w ramach działalności Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów. Podczas spotkania udało się wyznaczyć cele i zdania do zrealizowania w semestrze akademickim 2014/2015.

06.06.2014 – Warsztaty IKND

Warsztaty odbyły się w gmachu Wydziału Zarządzania. Uczestnicy mieli okazję zapoznania się z podstawowymi funkcjami oprogramowania Prezi oraz technikami szybkiego zapamiętywania. Prowadzący pierwszą część spotkania Jakub Waliński wskazał na główne zalety Prezi, ilustrując omawiane funkcjonalności przykładami. Podczas szkolenia z technik szybkiego zapamiętywania przekonywano uczestników, że podstawą szybkiego zapamiętywania jest wyobraźnia oraz odpowiednie techniki. Po zapoznaniu uczestników szkolenia z niektórymi technikami, prowadzone były ćwiczenia, które miały na celu pokazanie ich skuteczności.

16.05.2014 – Kolacja Doktoranta

Gościem spotkania był dr Bartłomiej Kurzyk. Celem spotkania było omówienie drogi naukowej związanej z pisaniem pracy doktorskiej oraz jej obroną. Dr Bartłomiej Kurzyk przybliżył temat napisania dobrej koncepcji pracy, tezy i hipotezy pracy oraz egzaminów doktorskich.

09-11.05.2014 r. – Wyjazd Integracyjno-Szkoleniowy IKND

Wyjazd integracyjno-Szkoleniowy odbył się w ramach projektu „Rowerem do Szwecji”. Uczestnicy wyruszyli z portu w Świnoujściu skąd popłynęli promem do portu w Ystad. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem doktorantów, także tych z innych uczelni. Wśród uczestników znaleźli się między innymi przedstawiciele z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego. W wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele kadry naukowej z Uniwersytetu Szczecińskiego, komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie oraz lokalne i ogólnopolskie media.                                                                                                                                                                                                                            

25.04.2014 – Kolacja Doktoranta

Spotkanie odbyło się w piekarni Montag w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 107. Na spotkaniu podjęto dyskusję nad kwestiami merytorycznymi i technicznymi związanymi z pisaniem i publikowaniem artykułów naukowych (krajowych i zagranicznych). Wśród zaproszonych gości znalazł się dr Jerzy Czarnecki, który przedstawił główne założenia oraz cechy charakterystyczne publikacji naukowych określając ich ramy. Omówione zostały cechy właściwie sformułowanego problemu naukowego, którego rozwiązanie jest główną cechą dobrze napisanego artykułu naukowego. Spotkanie uzupełniono miękkimi elementami związanymi z motywowaniem do działania uczestników spotkania.

11.04.2014 – Kolacja Doktoranta

Spotkanie dobyło się w hotelu TOBACO w Łodzi przy ul. Kopernika 64. Na spotkaniu poruszono dyskusję nad wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za konkretne działania w ramach projektów realizowanych w kole. Podjęto także dyskusję nad organizacją warsztatów z Programu Prezi, z metod pozyskiwania informacji publicznych oraz technik szybkiego zapamiętywania.

21.03.2014 – Kolacja Doktoranta

Spotkanie odbyło się w restauracji Bawełna mieszczącej się w Łodzi przy ul. Ogrodowej 19A.

Podczas spotkania uczestnicy omawiali szczegóły wyjazdu integracyjnego oraz propozycje warsztatów naukowych mających towarzyszyć wydarzeniu. Omówiono też założenia projektu będącego kontynuacją i rozwinięciem Programu Watchdog.edu.pl, który ujawnił i zmienił kilkaset wadliwych przepisów w ponad 150 uczelniach.

21.02.2014 – Kolacja Doktoranta

Spotkanie miało charakter organizacyjny podczas którego wypracowano nowy system zarządzania projektami w kole oraz metody efektywniejszej komunikacji. Ponadto omówiono programy w ramach których można aplikować o dodatkowe środki na realizację badań naukowych. Uczestnicy podjęli również decyzję o ponownym przeprowadzeniu szkolenia z Prezi z Jakubem Walińskim oraz spotkaniach z dr. Bartłomiejem Kurzykiem oraz dr. Jerzym Czarneckim.