PROJEKTY

Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Ekonomia i Zarządzanie. Teoria i Praktyka"

Konferencja jest cyklicznym projektem Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Zarządzania organizowanym we współpracy z Kołem Doktorantów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Stanowi szerokie, naukowe forum służące wymianie poglądów, doświadczeń oraz koncepcji rozwiązywania współczesnych dylematów dotyczących sfery nauk o ekonomii.

Ogólnopolska Konferencja Młodych Dydaktyków

Celem konferencji jest wymiana pomysłów i poglądów na temat dydaktyki i jakości kształcenia początkujących nauczycieli dydaktycznych. W oparciu o doświadczenia i obserwacje tej grupy prezentowane są rozwiązania sytuacji problematycznych w zakresie dydaktyki, z którymi przyszło zmierzyć się początkującym nauczycielom. Konferencja organizowana jest co roku we wrześniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Kolacje Doktoranta

Kolacje Doktoranta to cykliczny projekt Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Zarządzania, który skierowany jest bezpośrednio do członków koła. Podczas spotkań uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej, publikacji artykułów oraz procedurami pozyskiwania środków na badania naukowe.

Kuchnia Zarządzania

Kuchnia Zarządzania to cykl spotkań, których uczestnikami jest młoda kadra i doktoranci Wydziału Zarządzania oraz zaproszeni goście ze świata nauki i biznesu.

Celem spotkań jest odkrycie przed kadrą dynamicznych pracowników akademickich oraz doktorantów tajników pracy naukowca, zasad dotyczących planowania rozwoju osobistego, istoty bycia nauczycielem i autorytetem naukowym. Spotkania odbywają się w sympatycznych wnętrzach łódzkich restauracji, gdzie przy zapachach aromatycznej kawy i pieczonego ciasta można w luźnej atmosferze porozmawiać o rzeczach ważnych i trudnych dla planów zawodowych naukowców.

Spotkania składają się z dwóch części: oficjalnej – spotkanie z autorytetem świata nauki lub praktyki, specjalistą w swojej dziedzinie oraz nieoficjalnej – służącej wymianie doświadczeń.

Spotkanie jest realizowane jako wspólnie przedsięwzięcie Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania oraz Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów.